homewat wij doenover onscontact
Over ons

Plan B Consultancy kan u vrijblijvend een offerte doen toekomen voor uw opdracht. In de onderstaande offerteprocedure is onze werkwijze beschreven:

 1. U neemt contact op per e-mail of telefoon;
 2. Plan B Consultancy maakt een afspraak met u voor een offerte;
 3. Er vindt een oriënterend gesprek plaats;
 4. Binnen 14 dagen na het gesprek valt de offerte bij u op de mat;
 5. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om op de aanbieding in te gaan;
 6. Uw opdracht wordt ingepland;
 7. Uw oplossing wordt gerealiseerd.

Methodes
Plan B Consultancy maakt gebruik van de volgende methodieken:

RASCI-methodiek
Dit is een Amerikaanse methode die in een overzichtelijke matrix een geheel proces inzichtelijk maakt met verantwoordelijkheden. Hierin wordt het volgende onderscheid gemaakt qua verantwoordelijkheden:

R

Responsible

Verantwoordelijke voor de processtap

A

Accountable

Toezichthouder op de verantwoordelijke persoon

S

Supportive

De persoon die support kan leveren

C

Consulted

De persoon die geconsulteerd moet worden

I

Informed

De perso(o)n(en) die geïnformeerd moeten worden

Moscow-methodiek
Ook is het belangrijk dat de juiste prioriteit wordt verbonden aan uit te voeren taken, werkzaamheden of projecten.
Voor toekenning van prioriteiten wordt door Plan B Consultancy de Moscow-methode gehanteerd. Deze methode prioriteert in vier rubrieken, namelijk;

 1. Must have; moet worden uitgevoerd;
 2. Should have; zou eigenlijk ook uitgevoerd moeten worden;
 3. Could have; zou kunnen worden uitgevoerd;
 4. Would have; als er nog tijd over is, dan kunnen deze prioriteiten worden uitgevoerd.

© 2021 Plan B Consultancy - Disclaimer